Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started


Masa ciała

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje

O module

Trwający 12 min

Interaktywny

Zawiera quiz końcowy

Zawiera link do bibliografii

Wykładowca

Dr Mazda Jenab

Scientist in the Nutrition and Metabolism Branch at the International Agency for Research on Cancer

CELE NAUCZANIA

  • Zrozumienie globalnych trendów, uwarunkowań oraz konsekwencji zdrowotnych wynikających z nadwagi i otyłości.
  • Wyjaśnienie kontrowersji związanych z badaniami naukowymi dotyczącymi otyłości.
  • Wyjaśnienie znaczenia zapobiegania otyłości w ramach skutecznej polityki zdrowotnej.

Moduł ten jest częścią kompleksowego programu nauczania online na temat najnowszych dowodów, mitów i kontrowersji dotyczących zapobiegania nowotworom.

Jak uzyskać dostęp do modułu:

1- Prosimy o rejestrację/logowanie do platformy edukacyjnej.

2- Kliknij na przycisk “Enrol”, aby aktywować moduł. Strona zostanie odświeżona i będziesz mógł kliknąć na poniższą sekwencję nauki. 

3- Aby uzyskać szybkie wskazówki, jak poruszać się w każdej sekwencji nauki, zapoznaj się z tym krótkim poradnikiem

Moduł

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje  – 3B. Masa ciała  

Scroll to Top