Cześć! Przed Tobą pierwszy wielojęzyczny program interaktywny pt. Cancer Prevention Europe. Ten program dotyczy pierwotnej i wtórnej profilaktyki nowotworów i jest przeznaczony dla edukatorów  zdrowotnych i promotorów profilaktyki chorób nowotworowych.

Program składa się z dwóch modułów służących do samodzielnej nauki:

  1. Europejski Kodeks Walki z Rakiem, wydanie 4: Ten certyfikowany zestaw 13 modułów do samodzielnej nauki zawiera osobne moduły dotyczące każdej z 12 rekomendacji Kodeksu oraz dodatkowy moduł dotyczący metodologii, na której opiera się opracowanie 4. edycji Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
  1. Najnowsze dowody, mity i kontrowersje w profilaktyce nowotworów:

    Ten zestaw 12 modułów do samodzielnej nauki przedstawia najnowsze dowody, mity i kontrowersje związane z tematami poruszanymi w czwartym wydaniu Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

Europejski Kodeks Walki z Rakiem, IV edycja

1_Tobacco
7_UVexposure
2_Secondhand_smoke
8_Pollutants
3_Obesity
9_Radiation
4_Physical_activity
10_Breastfeeding_HPV
5_Diet
11_Vaccination
6_Alcohol
12_Screening

Europejski Kodeks Walki z Rakiem koncentruje się na działaniach, jakie może podjąć każdy z nas, aby zapobiegać nowotworom. Skuteczne zapobieganie chorobom nowotworowym wymaga, aby indywidualne działania były wspierane przez politykę i działania rządu.

 

Szacuje się, że prawie połowy wszystkich zgonów z powodu nowotworów w Europie można by uniknąć, gdyby wszyscy stosowali się do 12 zaleceń czwartej edycji Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

 

Skorzystaj z możliwości nauki we własnym tempie ucząc się z modułów dostępnych dla każdej z 12 rekomendacji! Dodatkowy moduł zawiera metodologię stosowaną przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) przy opracowywaniu 4. edycji Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. 

Aby uzyskać dostęp do modułów, zarejestruj się/zaloguj się na platformie edukacyjnej.  

Po ukończeniu 13 modułów e-kursu dotyczącego rekomendacji Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, 4 edycja, do samodzielnej nauki istnieje możliwość ocenienia szkolenia. Ocena obejmuje ankietę i quiz, których pomyślne wypełnienie uprawnia do uzyskania Certyfikatu ukończenia, wydawanego wspólnie przez Cancer Prevention Europe i IARC.

WAŻNA UWAGA: Aby uzyskać dostęp do oceny, po zakończeniu modułu kliknij przycisk „Zakończ”, znajdujący się w prawym górnym rogu każdej strony modułu.

Moduły

Free

Metodologia

Poznaj metody stosowane przy tworzeniu Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
— Dr Carolina Espina, IARC

Free

1A. Tytoń

Nie pal. Nie używaj tytoniu w żadnej postaci.

— Dr Maria Leon, IARC

Free

2A. Bierne palenie

Stwórz w domu środowisko wolne od dymu tytoniowego. Wspieraj politykę miejsca pracy wolnego od tytoniu.

— Dr Maria Leon, IARC

Free

3A. Masa ciała

Podejmij odpowiednie działania, aby zachować prawidłową masę ciała.
— Dr Martin Wiseman, WCRF

Free

4A. Aktywność fizyczna

Bądź aktywny fizycznie każdego dnia. Ogranicz czas spędzany w pozycji siedzącej.

— Dr Martin Wiseman, WCRF

Free

5A. Dieta

Stosuj zdrową dietę. Jedz dużo produktów pełnoziarnistych, roślin strączkowych, warzyw i owoców. Ogranicz pokarmy wysokokaloryczne (pokarmy bogate w cukier lub tłuszcz) i unikaj słodkich napojów. Unikaj przetworzonego mięsa ; ograniczaj mięso i potrawy o wysokiej zawartości soli.
— Dr Isabelle Romieu, IARC

Free

6A. Alkohol

Niezależenie od rodzaju spożywanego alkoholu, należy ograniczyć jego spożycie. Abstynencja pomaga zapobiegać nowotworom.
— Dr Isabelle Romieu, IARC

Free

7A. Ekspozycja na promieniowanie słoneczne/UV

Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne (dotyczy to szczególnie dzieci). Używaj produktów przeznaczonych do ochrony przeciwsłonecznej. Nie korzystaj z solarium.
— Dr Joachim Schüz, IARC

Free

8A. Zanieczyszczenia

W celu ochrony przed działaniem substancji rakotwórczych w miejscu pracy należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny.
— Dr Carolina Espina, IARC

Free

9A. Promieniowanie

Dowiedz się, czy w domu jesteś narażony na naturalne promieniowanie spowodowane wysokim stężeniem radonu.
Podejmij działania na rzecz zmniejszenia jego poziomu.
— Dr Joachim Schüz, IARC

Free

10A. Karmienie piersią i HTZ

Karmienie piersią zmniejsza ryzyko wystąpienia nowotworów u kobiet. Karm swoje dziecko piersią jeśli tylko to możliwe. Hormonalna Terapia Zastępcza (HTZ) zwiększa ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów. Ogranicz stosowanie HTZ.
— Dr Isabelle Romieu, IARC, and Dr Karen Brown, University of Leicester (UK)

Free

11A. Szczepienia i infekcje

Zadbaj o to, aby Twoje dzieci poddano szczepieniom ochronnym przeciwko: wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (dotyczy noworodków), wirusowi brodawczaka ludzkiego – HPV (dotyczy dziewczynek).
— Dr Rolando Herrero, IARC

Free

12A. Badania przesiewowe

Bierz udział w zorganizowanych programach badań przesiewowych w kierunku: raka jelita grubego (dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet), raka piersi i raka szyjki macicy (dotyczy kobiet).
— Dr Paola Armaroli, CPO Piemonte (Italy)

Powiązane zasoby

Ewaluacja

Ewaluacja zostanie przeprowadzona w 3 krokach, a jej wyniki będą częścią badania naukowego mającego na celu ocenę efektywności uczenia się studentów i udoskonalanie przyszłych programów nauczania online. Uzyskując dostęp do ewaluacji wyników, wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych w celach badawczych i na kontakt e-mailowy 4 miesiące po zakończeniu kroku 2, aby przejść do kroku 3. 

Aby uzyskać dostęp do ewaluacji i otrzymać Certyfikat Ukończenia, należy wypełnić pierwszy zestaw 13 modułów do samodzielnej nauki na temat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, 4. edycja. Po ukończeniu każdego modułu kliknij przycisk „Zakończ”, znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

WAŻNE!: Aby uzyskać Certyfikat Ukończenia od Cancer Prevention Europe i IARC, musisz wykonać co najmniej 2 pierwsze kroki ewaluacji. Dane zebrane w czasie ewaluacji są całkowicie poufne, a wyniki posłużą do analizy grupowej. Twoja indywidualna odpowiedź nie zostanie nikomu udostępniona.

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje

Drugi zestaw modułów przedstawia niektóre z najnowszych dowodów, które pojawiły się od czwartej edycji Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, opublikowanego w 2014 r. Poruszono w nim niektóre mity i kontrowersje związane z tematami zawartymi w 12 zaleceniach Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, wydaniu czwartym.

Skorzystaj z modułów do samodzielnej nauki, aby dowiedzieć się więcej o dowodach z poza Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (wydanie 4) i dowiedzieć się, jak odróżnić mity od rzeczywistości. Aby uzyskać dostęp do modułów, zarejestruj się/zaloguj się na platformie edukacyjnej.

Aby uzyskać dostęp do modułów, zarejestruj się/zaloguj się na platformie edukacyjnej.  

Moduły​

Free

1B. Tytoń

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje.
— Dr Linda Bauld, Cancer Research UK and the University of Edinburgh (UK)

Free

2B. Bierne palenie

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje.
— Dr Sean Semple, University of Stirling (UK)

Free

3B. Masa ciała

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje.
— Dr Mazda Jenab, IARC

Free

4B. Aktywność fizyczna

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje.
— Dr Karen Steindorf, German Cancer Research Center (Germany)

Free

5B. Dieta

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje.
— Dr Inge Huybrechts, IARC

Free

6B. Alkohol

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje.
— Dr Matty Weijenberg, Maastricht University (Netherlands)

Free

7B. Ekspozycja na promieniowanie słoneczne

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje.
— Dr Davide Serrano, European Institute of Oncology, Milan (Italy)

Free

8B. Narażenie środowiskowe i zawodowe 

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje.
— Dr Paolo Vineis, Imperial College London (UK)

Free

9B. Promieniowanie

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje.
— Dr Joachim Schüz, IARC

Free

10B. Chemoprewencja   

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje.
— Dr Karen Brown, University of Leicester (UK)

Free

11B. Infekcje

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje.
— Dr Mangesh Thorat, Queen Mary University of London, King's College London and Guy's Hospital London (UK)

Free

12B. Badania przesiewowe

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje.
— Dr Andre Carvalho, IARC

Podziękowania

Niniejsze moduły zostały stworzone dzięki partnerom Cancer Prevention Europe (CPE) (cancerpreventioneurope.iarc.fr/consortium), w szczególności World Cancer Research Fund International (wcrf.org) i opracowane przez ekspertów ze wszystkich instytucji partnerskich CPE oraz Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem.

Tłumaczenia tych modułów dostarczyli:

  • The French National Cancer Institute (INCa), który specjalizuje się w kompleksowej kontroli i badaniach nad nowotworami (e-cancer.fr) oraz Centre Léon Bérard (centreleonberard.fr), który zajmuje się kompleksową opieką, profilaktyką i badaniami nad nowotworami.
  • Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) (aecc.es), która kieruje działaniami społeczeństwa hiszpańskiego na rzecz zmniejszenia zachorowalności na nowotwory i poprawy jakości życia ludzi.
  • The Association of European Cancer Leagues (ECL) (europeancancerleagues.org), które stanowi specjalistyczną platformę dla członków do współpracy z ich międzynarodowymi rówieśnikami, przede wszystkim w zakresie profilaktyki nowotworów, działań w zakresie zmniejszenia negatywnych skutków stosowania tytoniu, dostępu do leków i wsparcia dla pacjentów. ECL, przy wsparciu umowy o grant 101015525 z Trzeciego Programu Zdrowia Unii Europejskiej 2014-2020, współfinansowała tłumaczenie na język węgierski z Węgierską Ligą Walki z Rakiem (rakliga.hu) oraz tłumaczenie na język polski z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowym Instytutem Badawczym (pib-nio.pl).
  • Niemieckie Centrum Badań nad Rakiem (dkfz.de/en) zajmuje się badaniami nad rakiem. Jako część DKFZ, Cancer Information Service dostarcza informacji dla pacjentów, ich rodzin i ogółu społeczeństwa. W Narodowym Centrum Prewencji Raka (Nationalen Krebspräventionszentrum) , DKFZ łączy i wzmacnia profilaktykę raka w ramach strategicznego partnerstwa z Niemiecka Organizacja Pomocy w Walce z Rakiem (Deutche KrebsHilfe).

     

Scroll to Top