Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started


Infekcje

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje

O module

Trwający 8 min

Interaktywny

Zawiera quiz końcowy

Zawiera link do bibliografii

Wykładowca

Dr Mangesh Thorat

Cancer Surgeon and Scientist at the Centre for Cancer Prevention at Queen Mary University of London, and at the Cancer Prevention Trials Unit at King’s College London and Guy’s Hospital, London, United Kingdom

CELE NAUCZANIA

  • Wyjaśnienie, które infekcje, inne niż wirus zapalenia wątroby typu B (WZW B) i wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), są związane z nowotworami.
  • Wskazanie znaczenia problemu jakim jest liczba nowotworów spowodowanych zakażeniami innymi niż wywołane przez WZW B/HPV w Europie.
  • Opisanie dostępnych środków zapobiegania nowotworom związanym z tymi infekcjami.

Moduł ten jest częścią kompleksowego programu nauczania online na temat najnowszych dowodów, mitów i kontrowersji dotyczących zapobiegania nowotworom.

Jak uzyskać dostęp do modułu:

1- Prosimy o rejestrację/logowanie do platformy edukacyjnej.

2- Kliknij na przycisk “Enrol”, aby aktywować moduł. Strona zostanie odświeżona i będziesz mógł kliknąć na poniższą sekwencję nauki. 

3- Aby uzyskać szybkie wskazówki, jak poruszać się w każdej sekwencji nauki, zapoznaj się z tym krótkim poradnikiem

Moduł

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje  – 11B. Infekcje

Scroll to Top