Promieniowanie

EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM

O module

Trwający 10 min

Interaktywny

Zawiera quiz końcowy

Zawiera link do bibliografii

Wykładowca

Dr Joachim Schüz

Head of the Environment and Lifestyle Epidemiology Branch at the International Agency for Research on Cancer

CELE NAUCZANIA

  • Dowiedzenie się czym jest radon i dlaczego jest drugą przyczyną raka płuc w (niektórych częściach) świata i UE.
  • Podanie odsetka możliwych do zapobiegnięcia przypadków zachorowań związanych z radonem w UE.
  • Opisanie dostępnych środków ograniczających narażenie na radon.
  • Nakreślenie obecnych środków dostępnych na szczeblu politycznym w celu zmniejszenia narażenia na radon.

Ten moduł jest częścią kompleksowego programu nauczania online na temat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, IV edycji.

Jak uzyskać dostęp do modułu:

1- Prosimy o rejestrację/logowanie do platformy edukacyjnej.

2- Kliknij na przycisk “Enrol”, aby aktywować moduł. Strona zostanie odświeżona i będziesz mógł kliknąć na poniższą sekwencję nauki. 

3- Aby uzyskać szybkie wskazówki, jak poruszać się w każdej sekwencji nauki, zapoznaj się z tym krótkim poradnikiem

Moduł

Europejski Kodeks Walki z Rakiem – 9A. Promieniowanie 

Scroll to Top