Zanieczyszczenia

EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM

O module

Trwający 12 min

Interaktywny

Zawiera quiz końcowy

Zawiera link do bibliografii

Wykładowca

Dr Carolina Espina

Scientist in the Environment and Lifestyle Epidemiology Branch at the International Agency for Research on Cancer

CELE NAUCZANIA

  • Wyjaśnienie jakie substancje chemiczne, będące jednocześnie czynnikami rakotwórczymi, występują w miejscu pracy I środowisku ogólnym.
  • Podanie odsetka nowotworów spowodowanych wykonywanymi zawodami I związanymi z pracą z czynnikami rakotwórczymi w UE.
  • Opisanie dostępnych środków ograniczania narażenia na chemiczne substancje rakotwórcze w miejscu pracy.
  • Nakreślenie dostępnych i skutecznych interwencji i polityki (strategii) dotyczących bezpieczeństwa pracy.

Ten moduł jest częścią kompleksowego programu nauczania online na temat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, IV edycji.

Jak uzyskać dostęp do modułu:

1- Prosimy o rejestrację/logowanie do platformy edukacyjnej.

2- Kliknij na przycisk “Enrol”, aby aktywować moduł. Strona zostanie odświeżona i będziesz mógł kliknąć na poniższą sekwencję nauki. 

3- Aby uzyskać szybkie wskazówki, jak poruszać się w każdej sekwencji nauki, zapoznaj się z tym krótkim poradnikiem

Moduł

Europejski Kodeks Walki z Rakiem – 8A. Zanieczyszczenia 

Scroll to Top