Ekspozycja na promieniowanie słoneczne/UV

EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM

O module

Trwający 10 min

Interaktywny

Zawiera quiz końcowy

Zawiera link do bibliografii

Wykładowca

Dr Joachim Schüz

Head of the Environment and Lifestyle Epidemiology Branch at the International Agency for Research on Cancer

CELE NAUCZANIA

  • Wyjaśnienie dlaczego promieniowanie ultrafioletowe (UV – naturalne i sztuczne) jest wiodącą przyczyną zachorowań na nowotwory na świecie i w Unii Europejskiej (UE).
  • Podanie odsetka zachorowań spowodowanych narażeniem na promieniowanie UV (naturalne i sztuczne).
  • Opisanie dostępnych środków ograniczania narażenia na promieniowanie UV (naturalne I sztuczne).

Ten moduł jest częścią kompleksowego programu nauczania online na temat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, IV edycji.

Jak uzyskać dostęp do modułu:

1- Prosimy o rejestrację/logowanie do platformy edukacyjnej.

2- Kliknij na przycisk “Enrol”, aby aktywować moduł. Strona zostanie odświeżona i będziesz mógł kliknąć na poniższą sekwencję nauki. 

3- Aby uzyskać szybkie wskazówki, jak poruszać się w każdej sekwencji nauki, zapoznaj się z tym krótkim poradnikiem

Moduł

Europejski Kodeks Walki z Rakiem – 7A. Ekspozycja na promieniowanie słoneczne/UV

Scroll to Top