Alkohol

EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM

O module

Trwający 10 min

Interaktywny

Zawiera quiz końcowy

Zawiera link do bibliografii

Wykładowca

Dr Isabelle Romieu

Former Head of the Section of Nutrition and Metabolism at the International Agency for Research on Cancer

CELE NAUCZANIA

  • Wyjaśnienie dlaczego alkohol jest wiodącą globalną przyczyną chorób I zgonów, którym można zapobiec oraz jedną z przyczyn nowotworów na świecie i w Unii Europejskiej.
  • Podanie odsetka przypadków nowotworów związanych ze spożywaniem alkoholu w UE.
  • Opisanie dowodów potwierdzających korzyści wynikających z ograniczenia spożycia alkoholu.
  • Przedstawienie dostępnych I skutecznych interwencji/polityki (strategii) dotyczących ograniczania spożycia alkoholu.

Ten moduł jest częścią kompleksowego programu nauczania online na temat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, IV edycji.

Jak uzyskać dostęp do modułu:

1- Prosimy o rejestrację/logowanie do platformy edukacyjnej.

2- Kliknij na przycisk “Enrol”, aby aktywować moduł. Strona zostanie odświeżona i będziesz mógł kliknąć na poniższą sekwencję nauki. 

3- Aby uzyskać szybkie wskazówki, jak poruszać się w każdej sekwencji nauki, zapoznaj się z tym krótkim poradnikiem

Moduł

Europejski Kodeks Walki z Rakiem – 6A. Alkohol 

Scroll to Top