Dieta

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje

O module

Trwający 10 min

Interaktywny

Zawiera quiz końcowy

Zawiera link do bibliografii

Wykładowca

Dr Inge Huybrechts

Scientist in the Nutrition and Metabolism Branch at the International Agency for Research on Cancer

CELE NAUCZANIA

  • Odróżnienie najnowszych, opartych na dowodach, wytycznych dotyczących żywieniowej profilaktyki nowotworowej od popularnych mitów.
  • Zrozumienie powszechnych wyzwań w przestrzeganiu wytycznych.
  • Przełożenie dostępnych dowodów naukowych na kilka podstawowych zaleceń.

Moduł ten jest częścią kompleksowego programu nauczania online na temat najnowszych dowodów, mitów i kontrowersji dotyczących zapobiegania nowotworom.

Jak uzyskać dostęp do modułu:

1- Prosimy o rejestrację/logowanie do platformy edukacyjnej.

2- Kliknij na przycisk “Enrol”, aby aktywować moduł. Strona zostanie odświeżona i będziesz mógł kliknąć na poniższą sekwencję nauki. 

3- Aby uzyskać szybkie wskazówki, jak poruszać się w każdej sekwencji nauki, zapoznaj się z tym krótkim poradnikiem

Moduł

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje – 5B. Dieta

Scroll to Top