Aktywność fizyczna

EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM

O module

Trwający 8 min

Interaktywny

Zawiera quiz końcowy

Zawiera link do bibliografii

Wykładowca

Dr Martin Wiseman

Medical and Scientific Adviser to the World Cancer Research Fund International, United Kingdom

CELE NAUCZANIA

  • Wyjaśnienie dlaczego obniżona aktywność fizyczna jest wiodącą przyczyną chorób, których można uniknąć, zgonów oraz nowotworów na świecie i w Unii Europejskiej (UE).
  • Podanie odsetka schorzeń wynikających z braku aktywności fizycznej w UE.
  • Opisanie korzyści wynikających z aktywności fizycznej.
  • Nakreślenie dostępnych i efektywnych interwencji lub polityki (strategii) dotyczących zjawiska braku aktywności fizycznej.

Ten moduł jest częścią kompleksowego programu nauczania online na temat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, IV edycji.

Jak uzyskać dostęp do modułu:

1- Prosimy o rejestrację/logowanie do platformy edukacyjnej.

2- Kliknij na przycisk “Enrol”, aby aktywować moduł. Strona zostanie odświeżona i będziesz mógł kliknąć na poniższą sekwencję nauki. 

3- Aby uzyskać szybkie wskazówki, jak poruszać się w każdej sekwencji nauki, zapoznaj się z tym krótkim poradnikiem.

Moduł

Europejski Kodeks Walki z Rakiem – 4A. Aktywność fizyczna

Scroll to Top