Masa ciała

EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM

O module

Trwający 10 min

Interaktywny

Zawiera quiz końcowy

Zawiera link do bibliografii

Wykładowca

Dr Martin Wiseman

Medical and Scientific Adviser to the World Cancer Research Fund International, United Kingdom

CELE NAUCZANIA

  • Wyjaśnienie dlaczego nadmierna masa ciała jest wiodącą globalną przyczyną chorób i zgonów, którym można zapobiec oraz główną przyczyną nowotworów na świecie i w Unii Europejskiej (UE).
  • Podanie odsetka nowotworów spowodowanych nadmierną masą ciała w UE.
  • Opisanie korzyści wynikających z zapobiegania przyrostowi masy ciała.
  • Określenie możliwych i efektywnych interwencji/polityki (strategii) stosowanych w celu ograniczenia nadmiernego przyrostu masy ciała.

Ten moduł jest częścią kompleksowego programu nauczania online na temat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, IV edycji.

Jak uzyskać dostęp do modułu:

1- Prosimy o rejestrację/logowanie do platformy edukacyjnej.

2- Kliknij na przycisk “Enrol”, aby aktywować moduł. Strona zostanie odświeżona i będziesz mógł kliknąć na poniższą sekwencję nauki. 

3- Aby uzyskać szybkie wskazówki, jak poruszać się w każdej sekwencji nauki, zapoznaj się z tym krótkim poradnikiem

Moduł

Europejski Kodeks Walki z Rakiem – 3A. Masa ciała  

Scroll to Top