Bierne palenie

EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM

O module

Trwający 15 min

Interaktywny

Zawiera quiz końcowy

Zawiera link do bibliografii

Wykładowca

Dr Maria E. Leon

Former Scientist in the Section of Environment and Radiation at the International Agency for Research on Cancer

CELE NAUCZANIA

  • Wyjaśnienie dlaczego bierne palenie jest przyczyną możliwych do uniknięcia chorób (w tym nowotworów) I przedwczesnych zgonów na świecie i Unii Europejskiej.
  • Podanie odsetka przypadków raka płuca spowodowanych biernym paleniem w krajach UE.
  • Opisanie dowodów potwierdzających korzyści z kształtowania środowiska wolnego od dymu tytoniowego.
  • Określenie możliwych skutecznych interwencji/wytycznych dotyczących kształtowania środowiska wolnego od dymu tytoniowego (np. Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu).

Ten moduł jest częścią kompleksowego programu nauczania online na temat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, IV edycji.

Jak uzyskać dostęp do modułu:

1- Prosimy o rejestrację/logowanie do platformy edukacyjnej.

2- Kliknij na przycisk “Enrol”, aby aktywować moduł. Strona zostanie odświeżona i będziesz mógł kliknąć na poniższą sekwencję nauki. 

3- Aby uzyskać szybkie wskazówki, jak poruszać się w każdej sekwencji nauki, zapoznaj się z tym krótkim poradnikiem

Moduł

Europejski Kodeks Walki z Rakiem – 2A. Bierne palenie  

Scroll to Top