Badania przesiewowe

EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM

O module

Trwający 12 min

Interaktywny

Zawiera quiz końcowy

Zawiera link do bibliografii

Wykładowca

Dr Paola Armaroli

Epidemiologist and Medical Doctor at the Reference Centre for Epidemiology and Cancer Prevention in Piedmont (CPO Piemonte), Turin, Italy

CELE NAUCZANIA

  • Wyjaśnienie w jaki sposób zorganizowane programy badań przesiewowych w kierunku raka mogą zmniejszyć umieralność I zapadalność na niektóre rodzaje nowotworów.
  • Wskazanie kluczowych elementów zorganizowanego programu badan przesiewowych w kierunku raka.
  • Określenie stanu zorganizowanych programów badań przesiewowych w kierunku raka w Unii Europejskiej (UE).
  • Określenie zarysu narzędzi I polityki (strategii) promujących zorganizowane programy badań przesiewowych w kierunku raka.

Ten moduł jest częścią kompleksowego programu nauczania online na temat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, IV edycji.

Jak uzyskać dostęp do modułu:

1- Prosimy o rejestrację/logowanie do platformy edukacyjnej.

2- Kliknij na przycisk “Enrol”, aby aktywować moduł. Strona zostanie odświeżona i będziesz mógł kliknąć na poniższą sekwencję nauki. 

3- Aby uzyskać szybkie wskazówki, jak poruszać się w każdej sekwencji nauki, zapoznaj się z tym krótkim poradnikiem

Moduł

Europejski Kodeks Walki z Rakiem – 12A. Badania przesiewowe

Scroll to Top