Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started


Badania przesiewowe

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje

O module

Trwający 10 min

Interaktywny

Zawiera quiz końcowy

Zawiera link do bibliografii

Wykładowca

Dr Andre Carvalho

Scientist in the Early Detection, Prevention, and Infections Branch at the International Agency for Research on Cancer

CELE NAUCZANIA

  • Przytoczenie aktualnych dowodów naukowych dotyczących badan przesiewowych w kierunku nowotworów płuca, prostaty, tarczycy i skóry.
  • Opisanie najnowszych dowodów dotyczących badan przesiewowych w kierunku raka piersi i szyjki macicy.
  • Opisanie aktualnych inicjatyw IARC i WHO dotyczących badań przesiewowych w kierunku nowotworów na świecie.

Moduł ten jest częścią kompleksowego programu nauczania online na temat najnowszych dowodów, mitów i kontrowersji dotyczących zapobiegania nowotworom.

Jak uzyskać dostęp do modułu:

1- Prosimy o rejestrację/logowanie do platformy edukacyjnej.

2- Kliknij na przycisk “Enrol”, aby aktywować moduł. Strona zostanie odświeżona i będziesz mógł kliknąć na poniższą sekwencję nauki. 

3- Aby uzyskać szybkie wskazówki, jak poruszać się w każdej sekwencji nauki, zapoznaj się z tym krótkim poradnikiem

Moduł

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje – 12B. Badania przesiewowe

Scroll to Top