Karmienie piersią i HTZ

EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM

O module

Trwający 12 min

Interaktywny

Zawiera quiz końcowy

Zawiera link do bibliografii

Wykładowcy

Dr Isabelle Romieu

Former Head of the Section of Nutrition and Metabolism at the International Agency for Research on Cancer

Dr Karen Brown

Scientist at the University of Leicester, United Kingdom

CELE NAUCZANIA

  • Wyjaśnienie dlaczego karmienie piersią chroni przed zachorowaniem na nowotwory.
  • Opisanie dowodów potwierdzających korzyści z karmienia piersią.
  • Nakreślenie dostępnych strategii i środków promujących karmienie piersią.
  • Wyjaśnienie dlaczego hormonalna terapia zastępcza (HTZ) jest czynnikiem ryzyka rozwoju nowotworów.
  • Podanie odsetka odnotowanych przypadków stosowanie HTZ w Unii Europejskiej.
  • Opisanie zaleceń mających na celu ograniczenie stosowania HTZ.

Ten moduł jest częścią kompleksowego programu nauczania online na temat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, IV edycji.

Jak uzyskać dostęp do modułu:

1- Prosimy o rejestrację/logowanie do platformy edukacyjnej.

2- Kliknij na przycisk “Enrol”, aby aktywować moduł. Strona zostanie odświeżona i będziesz mógł kliknąć na poniższą sekwencję nauki. 

3- Aby uzyskać szybkie wskazówki, jak poruszać się w każdej sekwencji nauki, zapoznaj się z tym krótkim poradnikiem

Moduł

Europejski Kodeks Walki z Rakiem – 10A. Karmienie piersią i HTZ

Scroll to Top