TYTOŃ

EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM

O module

Trwający 12 min

Interaktywny

Zawiera quiz końcowy

Zawiera link do bibliografii

Wykładowca

Dr Maria E. Leon

Former Scientist in the Section of Environment and Radiation at the International Agency for Research on Cancer

CELE NAUCZANIA

  • Wyjaśnienie, dlaczego tytoń jest wiodącą globalną przyczyną chorób i zgonów, którym można zapobiec oraz główną przyczyną nowotworów na świecie i w Unii Europejskiej.
  • Podanie odsetka nowotworów spowodowanych paleniem papierosów w UE.
  • Opisanie dowodów potwierdzających korzyści z rzucenia palenia.
  • Określenie możliwych i skutecznych strategii (interwencji) kontroli używania tytoniu takie jak Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu.

Ten moduł jest częścią kompleksowego programu nauczania online na temat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, IV edycji.

Jak uzyskać dostęp do modułu:

1- Prosimy o rejestrację/logowanie do platformy edukacyjnej.

2- Kliknij na przycisk “Enrol”, aby aktywować moduł. Strona zostanie odświeżona i będziesz mógł kliknąć na poniższą sekwencję nauki. 

3- Aby uzyskać szybkie wskazówki, jak poruszać się w każdej sekwencji nauki, zapoznaj się z tym krótkim poradnikiem

Moduł

Europejski Kodeks Walki z Rakiem – 1A. Tytoń 

Scroll to Top