Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Ewaluacja Programu Nauczania – Cancer Prevention Europe

Gratulacje! Ukończyłeś 13 modułów samodzielnej nauki na temat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, 4. edycja. Możesz teraz przejść do oceny.

Poziom 1 („Badanie satysfakcji”) i poziom 2 („Ocena wiedzy”) będą oceniane zaraz po ukończeniu modułów samokształcenia. Poziomy 3 i 4 będą oceniane wspólnie („Ankieta wyników”) 4 miesiące po zakończeniu modułów samokształcenia.

Gotowi?

1- Prosimy o rejestrację/logowanie do platformy edukacyjnej.

2- Kliknij na przycisk “Enrol”, aby aktywować moduł. Strona zostanie odświeżona i będziesz mógł kliknąć na poniższą sekwencję nauki. 

Kliknij na Krok 1, aby rozpocząć ewaluację:

Sprawdź i potwierdź swoją wiedzę na temat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, (4. edycja), rozwiązując poniższy quiz. Quiz zawiera 26 pytań dotyczących zestawu 13 modułów do samodzielnej nauki na temat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, (4. edycja).

Jeżeli zdasz quiz z wynikiem 70% lub wyższym otrzymasz Certyfikat wystawiony wspólnie przez Cancer Prevention Europe i IARC!

Po pomyślnym ukończeniu quizu pojawi się przycisk do pobrania certyfikatu.

Krok 3. Ankieta ewaluacyjna: Poświęć 5 minut na wykonanie ostatniego kroku. Pomoże nam to ulepszyć moduły kształcenia online w przyszłości.

Po 4 miesiącach od pomyślenego zaliczenia quizu otrzymasz od nas wiadomość e-mail z prośbą o wykonanie 3 kroku ewaluacji. Jest to ostatni etap ewaluacji, który pozwoli nam ocenić wpływ wiedzy zdobytej w naszym kursie na Twoją codzienną pracę oraz instytucję lub organizację w której pracujesz.

Scroll to Top