Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started


Promieniowanie

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje

O module

Trwający 10 min

Interaktywny

Zawiera quiz końcowy

Zawiera link do bibliografii

Wykładowca

Dr Joachim Schüz

Head of the Environment and Lifestyle Epidemiology Branch at the International Agency for Research on Cancer

CELE NAUCZANIA

  • Przedstawienie aktualnych dowodów na temat promieniowania jonizującego I tego, co można zrobić, aby zapobiec narażeniu.
  • Podanie odsetka nowotworów przypisywanych narażeniu na promieniowanie jonizujące w Unii Europejskiej (UE).
  • Wskazanie aktualnych dowodów dotyczących promieniowania niejonizującego.

Moduł ten jest częścią kompleksowego programu nauczania online na temat najnowszych dowodów, mitów i kontrowersji dotyczących zapobiegania nowotworom.

Jak uzyskać dostęp do modułu:

1- Prosimy o rejestrację/logowanie do platformy edukacyjnej.

2- Kliknij na przycisk “Enrol”, aby aktywować moduł. Strona zostanie odświeżona i będziesz mógł kliknąć na poniższą sekwencję nauki. 

3- Aby uzyskać szybkie wskazówki, jak poruszać się w każdej sekwencji nauki, zapoznaj się z tym krótkim poradnikiem

Moduł

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje  – 9B. Promieniowanie

Scroll to Top