Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started


Narażenie środowiskowe i zawodowe

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje

O module

Trwający 12 min

Interaktywny

Zawiera quiz końcowy

Zawiera link do bibliografii

Wykładowca

Dr Paolo Vineis

Professor, Chair in Environmental Epidemiology, MRC Centre for Environment and Health, School of Public Health at Imperial College London, United Kingdom

CELE NAUCZANIA

  • Opisanie aktualnych dowodów naukowych na rakotwórczość substancji chemicznych w miejscach pracy i środowisku ogólnym.
  • Wyjaśnienie dlaczego zanieczyszczone powietrze jest przyczyną nowotworów i dlaczego nie jest uwzględnione w zaleceniach Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
  • Opisanie istniejących środków zapobiegawczych i obowiązujących prawnie.

Moduł ten jest częścią kompleksowego programu nauczania online na temat najnowszych dowodów, mitów i kontrowersji dotyczących zapobiegania nowotworom.

Jak uzyskać dostęp do modułu:

1- Prosimy o rejestrację/logowanie do platformy edukacyjnej.

2- Kliknij na przycisk “Enrol”, aby aktywować moduł. Strona zostanie odświeżona i będziesz mógł kliknąć na poniższą sekwencję nauki. 

3- Aby uzyskać szybkie wskazówki, jak poruszać się w każdej sekwencji nauki, zapoznaj się z tym krótkim poradnikiem

Moduł

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje – 8B. Narażenie środowiskowe i zawodowe 

Scroll to Top