Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started


Ekspozycja na promieniowanie słoneczne

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje

O module

Trwający 10 min

Interaktywny

Zawiera quiz końcowy

Zawiera link do bibliografii

Wykładowca

Dr Davide Serrano

Medical Oncologist at the European Institute of Oncology in Milan, Italy

CELE NAUCZANIA

  • Przedstawienie aktualnych dowodów na temat niedoborów witaminy D i potrzeby ekspozycji na światło słonecznie.
  • Przedstawienie aktualnych dowodów naukowych na temat współczynnika ochrony przeciwsłonecznej (SPF) I innych środków ochrony.

Moduł ten jest częścią kompleksowego programu nauczania online na temat najnowszych dowodów, mitów i kontrowersji dotyczących zapobiegania nowotworom.

Jak uzyskać dostęp do moduł:

1- Prosimy o rejestrację/logowanie do platformy edukacyjnej.

2- Kliknij na przycisk “Enrol”, aby aktywować moduł. Strona zostanie odświeżona i będziesz mógł kliknąć na poniższą sekwencję nauki. 

3- Aby uzyskać szybkie wskazówki, jak poruszać się w każdej sekwencji nauki, zapoznaj się z tym krótkim poradnikiem

Moduł

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje – 7B. Ekspozycja na promieniowanie słoneczne

Scroll to Top