Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started


Bierne palenie

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje

O module

Trwający 8 min

Interaktywny

Zawiera quiz końcowy

Zawiera link do bibliografii

Wykładowca

Dr Sean Semple

Associate Professor at the University of Stirling, United Kingdom

CELE NAUCZANIA

  • Opisanie najnowszych dowodów, mitów i kontrowersji na temat biernego palenia.
  • Wyjaśnienie jak możemy walczyć z narażeniem na bierne palenie w przyszłości.
  • Wymienienie kilku wskazówek w jaki sposób wyjaśnić temat związany z narażeniem społeczeństwa na bierne palenie.

Moduł ten jest częścią kompleksowego programu nauczania online na temat najnowszych dowodów, mitów i kontrowersji dotyczących zapobiegania nowotworom.

Jak uzyskać dostęp do modułu:

1- Prosimy o rejestrację/logowanie do platformy edukacyjnej.

2- Kliknij na przycisk “Enrol”, aby aktywować moduł. Strona zostanie odświeżona i będziesz mógł kliknąć na poniższą sekwencję nauki. 

3- Aby uzyskać szybkie wskazówki, jak poruszać się w każdej sekwencji nauki, zapoznaj się z tym krótkim poradnikiem

Moduł

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje – 2B. Bierne palenie  

Scroll to Top