Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started


Chemoprewencja

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje 

O module

Trwający 10 min

Interaktywny

Zawiera quiz końcowy

Zawiera link do bibliografii

Wykładowca

Dr Karen Brown

Scientist at the University of Leicester, United Kingdom

CELE NAUCZANIA

  • Zrozumienie dlaczego niektóre leki mogą być stosowane w profilaktyce nowotworów u zdrowych osób.
  • Opisanie kto może odnieść korzyści ze stosowania aspiryny w celu profilaktyki nowotworów.
  • Wyjaśnienie dlaczego suplementy diety mogą być szkodliwe.
  • Wyjaśnienie, że suplementy diety nie powinny być zalecane w prewencji nowotworów.

Moduł ten jest częścią kompleksowego programu nauczania online na temat najnowszych dowodów, mitów i kontrowersji dotyczących zapobiegania nowotworom.

Jak uzyskać dostęp do modułu:

1- Prosimy o rejestrację/logowanie do platformy edukacyjnej.

2- Kliknij na przycisk “Enrol”, aby aktywować moduł. Strona zostanie odświeżona i będziesz mógł kliknąć na poniższą sekwencję nauki. 

3- Aby uzyskać szybkie wskazówki, jak poruszać się w każdej sekwencji nauki, zapoznaj się z tym krótkim poradnikiem

Moduł

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje  – 10B. Chemoprewencja 

Scroll to Top