Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started


Tytoń 

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje

O module

Trwający 10 min

Interaktywny

Zawiera quiz końcowy

Zawiera link do bibliografii

Wykładowca

Dr Linda Bauld

Professor of Public Health and Co-Director of the Centre for Population Health Sciences at the University of Edinburgh, United Kingdom

Chair in Behavioural Research for Cancer Prevention at Cancer Research UK

CELE NAUCZANIA

  • Zrozumienie, że tytoń, w tym jego niepalne formy, stanowią stałe zagrożenie dla zdrowia.
  • Opisanie najważniejszych kwestii poruszanych w debatach politycznych na temat waporyzatorów oraz różnych strategii politycznych regulujących obecność tych urządzeń na rynk.
  • Wymienienie jakie kraje przyjmują, w celu uregulowania tych urządzeń, skuteczne i opłacalne strategie polityczne zalecane do wdrożenia we wszystkich krajach w celu rozwiązania problemu używania tytoniu.

Moduł ten jest częścią kompleksowego programu nauczania online na temat najnowszych dowodów, mitów i kontrowersji dotyczących zapobiegania nowotworom.

Jak uzyskać dostęp do modułu:

1- Prosimy o rejestrację/logowanie do platformy edukacyjnej.

2- Kliknij na przycisk “Enrol”, aby aktywować moduł. Strona zostanie odświeżona i będziesz mógł kliknąć na poniższą sekwencję nauki. 

3- Aby uzyskać szybkie wskazówki, jak poruszać się w każdej sekwencji nauki, zapoznaj się z tym krótkim poradnikiem

Moduł

Najnowsze dowody, mity i kontrowersje  – 1B. Tytoń 

Scroll to Top